Υπηρεσίες – Διαδικασίες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Υπηρεσίες – Διαδικασίες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: Νομοθεσία – δικαιολογητικά – έντυπα

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, παρουσιάζονται κάποιες από τις συνηθέστερες υπηρεσίες – διαδικασίες για τις οποίες παρατίθενται η σχετική νομοθεσία και τα έντυπα – δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος.

 

Έντυπα και αιτήσεις σχετικά με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
Έντυπα και αιτήσεις που αφορούν σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
Δημοτικό Αθλητικό Στάδιο Γρεβενών
Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 

 

 

 

KDAP_amea
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) 

 

 

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης & Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 24623 53176 και 24623 53179.