Έντυπα και αιτήσεις σχετικά με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους

Έντυπα και αιτήσεις που αφορούν σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους

Γενικού Ενδιαφέροντος Δελτία Τύπου Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Έντυπα και αιτήσεις που αφορούν σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν συγκεντρωθεί έντυπα και αιτήσεις που αφορούν σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και υποβάλλονται τακτικά στα γραφεία της της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών με την άμεση εύρεση των εγγράφων διαδικτυακά.

Δείτε ακόμη:

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 24623 53176 και 24623 53179.

Κοινοποιήστε: