Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ενημερώνει τους πολίτες για την έκδοση της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης»

egkiklios

 

Κοινοποιήστε: