Κενές θέσεις φαρμακείων

Ανακοίνωση κενών θέσεων φαρμακείων στην Π.Ε. Γρεβενών μηνός Ιουνίου 2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνονται οι κενές θέσεις εργασίας στην Π.Ε. Γρεβενών μηνός Ιουνίου 2024.

Κενές θέσεις φαρμακείων

Οι  αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@pdm.gov.gr όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Οι  αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@pdm.gov.gr όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Οι  αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@pdm.gov.gr όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Οι  αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@pdm.gov.gr όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Οι αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@pdm.gov.gr όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Ως προς τη σειρά προτεραιότητας ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης σε ημέρα αργίας ή ώρα κατά την οποία δε λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες , πρωτοκολλείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

H Αν. Διευθύντρια

Μπαλιάμη Κωνσταντίνα
ΠΕ Ψυχολόγων 
BScN, MSc, ΜΑ

 

aitisi-kenes-theseis-farmakeion

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

 

Κοινοποιήστε: