Σύλλογος Υπαλλήλων

Από το 2012 υφίσταται ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 2749//20-10-2012. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει Τοπικά Παραρτήματα στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης.