Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κοινοποιεί το παρακάτω έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με σκοπό την ενημέρωση όλων των ξενοδόχων σχετικά με την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό.

Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης
γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό

Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης
γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό

Κοινοποιήστε: