Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ακρίδων

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ακρίδων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ακρίδων

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών ενημερώνει τα εξής:

Το φαινόμενο της εμφάνισης ακρίδων τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση. Ο πληθυσμός τους παρουσιάζεται αυξημένος και μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε καλλιέργειες αν δεν καταπολεμηθούν έγκαιρα.

Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος (υπό μορφή στηλών – ωοσωλήνων) σε γυμνές, ακαλλιέργητες, αμμοχαλικώδεις και ξηρές θέσεις. Όταν ζεστάνει ο καιρός (νωρίς την άνοιξη) τα αυγά αρχίζουν να εκκολάπτονται διαδοχικά με διαφορά  3-5 ημέρες και πρώτα βγαίνουν τα έντομα που είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Οι εκκολάψεις συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Καταλληλότερο στάδιο για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακρίδων, είναι όταν τα έντομα είναι στα πρώτα στάδια και είναι μικρά, μαύρα και άπτερα και κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκεντρώνονται σε μικρές κηλίδες αδρανοποιούμενα. Επομένως η επιτυχία της καταπολέμησης των ακρίδων εξαρτάται από τον εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων εντόμων – «κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν αρχίσουν να πετούν.

Καθυστέρηση στον εντοπισμό τόσο των κηλίδων όσο και στον ψεκασμό τους καθιστά δυσχερή και αναποτελεσματική την καταπολέμηση. Επίσης πρέπει να γίνεται έρευνα για «κηλίδες» σε περιοχές που είχαν εντοπιστεί ακρίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ακρίδες καταλαγιάζουν σε σκιερά και δροσερά μέρη απ’ όπου θα πετάξουν ξανά με την άνοδο της θερμοκρασίας για αναζήτηση πράσινης τροφής.

Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα, για να τις εμποδίσουμε να φύγουν και μετά στα κέντρο.

Κατάλληλα γεωργικά φάρμακα – φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ακρίδων είναι όσα έχουν δραστική ουσία την lamda-cyhalothrin.

Σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες των ετικετών χωρίς καμία απόκλιση από αυτές.

Τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση εκεί που γίνεται ακριδοκτονία και να τοποθετείται σχετική σήμανση.

Toνίζεται ότι η παρασκευή και χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστά παράβαση του ποινικού κώδικα και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης προβλέπονται κυρώσεις: (ΚΥΑ 8197.90920 – 22/7/2013 ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2967/33905 – 13/3/2014).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Γρεβενών. Τηλ. 24623 53077-24623 53089

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήστε: