κενές θέσεις φαρμακείων

Κενές θέσεις φαρμακείων

Χωρίς κατηγορία

Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Γρεβενών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κενές θέσεις φαρμακείου

Αίτηση & δικαιολογητικά

Κοινοποιήστε: