γεωργία

Αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων σε σχέση με τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Απόφαση για φυσικά και νομικά πρόσωπα με αρ. πρωτ.: οικ. 12819

Απόφαση για συλλογικά σχήματα με αρ. πρωτ.: οικ. 12807

 

Κοινοποιήστε: