κενές θέσεις φαρμακείων

Κενές θέσεις φαρμακείων – Ιανουάριος 2021

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνονται οι κενές θέσεις φαρμακείων (Ιανουάριος 2021).

Οι αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2021

  • τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail d.ddyk@grevena.pdm.gov.gr
  • όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών.

Ως προς τη σειρά προτεραιότητας ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης σε ημέρα αργίας ή ώρα κατά την οποία δε λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, πρωτοκολλείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και η σχετική αίτηση:

Κενές θέσεις φαρμακείων για τον Ιανουάριο 2021
Συνημμένη:

Ανακοίνωση & Αίτηση

Κοινοποιήστε: