οδικός δίκτυο Π.Ε. Γρεβενών

Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.

Δελτίο Τύπου

Υπό τη διαρκή εποπτεία των Μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση των οδικών αξόνων στο Νότιο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα, και συνεχίζονται είναι:

– Στον άξονα από Παρασκευή προς Δεσκάτη κατασκευάστηκε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

– Στον άξονα από Διασταύρωση Μουσταφά προς Καρπερό με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, όπως και σε άλλα τμήματα του οδοστρώματος που απαιτούν αποκατάσταση.

– Στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, στην Τ.Κ. Γηλόφου, και στον άξονα από Δεσκάτη μέχρι τα όρια της Π.Ε. Γρεβενών, ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις και βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθ’ υπόδειξη και υπό την επιτήρηση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

– Σε όλο το Νότιο τμήμα του Νομού Γρεβενών θα επισκευαστούν οι φθορές με ισοπεδωτική στρώση κυκλοφορίας και με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπηρεσίας.

Οι εργασίες συντήρησης ανάλογα με το είδος περιλαμβάνουν περιπτώσεις που απαιτείται εξυγίανση (εργασίες εξυγιάνσεως και στη συνέχεια ισοπεδωτική στρώση ασφαλτοσκυροδέματος μεταβλητού πάχους ή κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5cm), και περιπτώσεις που δεν απαιτείται εξυγίανση (εργασίες κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους ή πάχους 5cm). Επίσης, υπάρχουν τμήματα μικρής επιφανείας που παρουσιάζουν φθορές επιφανειακές δηλαδή μόνο στρώση κυκλοφορίας, όπου προβλέπεται η επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικό μίγμα, και τέλος, περιπτώσεις επισκευών του ασφαλτικού οδοστρώματος στη διάρκεια των χειμερινών συνθηκών, όπου θα γίνει χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος τύπου βιτουμίξ, EXCEL ή αναλόγου.

Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.»

Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.»

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο “Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2021” του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Γρεβενών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 250.000€.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Φωλίνας Αθανάσιος, παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση έργων που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Γραφείο Τύπου

Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.» Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.» Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.» Π.Ε. Γρεβενών: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για βελτίωση του οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.»

Κοινοποιήστε: