αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Σχετ. : 1.  Η αριθμ.  7103/19-01-2021   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Δυτικής   Μακεδονίας  «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

  1. Η αριθμ. 13107/01-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Σε συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  και όπως προβλέπεται  από το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α.  Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

Συνημμένα:

Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf) – Παράρτημα Α για τον μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων

Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα “Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε. Δ. Χ.) αυτοκινήτων ( ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ) ανά έδρα, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.” στη σχετική ανάρτηση της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις που αφορούν στα (ΕΔΧ) αυτοκίνητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πατώντας εδώ.

 

Κοινοποιήστε: