Συντήρηση επαρχιακού δικτύου

Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, ετών 2019-2020, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) Π.Δ.Μ.»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, ετών 2019-2020, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) Π.Δ.Μ.»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε την Παρασκευή 9 Απριλίου τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, ετών 2019-2020, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) Π.Δ.Μ.», ανάδοχος του οποίου είναι η Εταιρεία Εγνατία Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Αντικείμενο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541), είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου, εντός της Π.Ε. ΓρεβενώνΤο συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 723.123,24€ και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις του έργου αφορούν στην ενίσχυση της ευστάθειας υφιστάμενων πρανών, στην κατασκευή ασφαλτοταπήτων, στη διάνοιξη και καθαρισμό των τάφρων, στην κατασκευή επιχωμάτων και ερεισμάτων, στην τοποθέτηση νέων ή αποκατάσταση παλαιών στηθαίων ασφαλείας και οριοδεικτών, στη διαγράμμιση του οδοστρώματος, στην αντικατάσταση των φθαρμένων πληροφοριακών πινακίδων και στην κοπή και κλάδεμα του πρασίνου στα ερείσματα.

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Κοινοποιήστε: