απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Ανάρτηση Πινάκων για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Πινάκων για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Σε συνέχεια  του  παραπάνω  σχετικού  και όπως προβλέπεται  από την παρ. 5 του άρθρου 106  του ν. 4070/12  (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012), σας αποστέλλουμε καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερόμενου για κάθε αιτούντα του αντίστοιχου αριθμού αιτούμενων αδειών.

Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, συνοδευόμενες από το εξής κείμενο:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως των προϋποθέσεων του νόμου, αναρτά όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμίας τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερόμενου για κάθε αιτούντα του αντίστοιχου αριθμού αιτουμένων αδειών»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Συνημμένα:  Καταστάσεις αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf) για νέες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Καταστάσεις αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εππλέον:

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, στη σχετική ανάρτηση της Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις που αφορούν στα (ΕΔΧ) αυτοκίνητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πατώντας εδώ.

Κοινοποιήστε: