Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών»

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών»


Την ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.

Η Πράξη αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φωτισμού στο Δήμο Γρεβενών, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων μονών και διπλών με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED.

Συνολικά θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση 685 νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, ενώ επιπλέον θα γίνει αποξήλωση 353 υφιστάμενων ιστών φωτισμού και αντικατάσταση τους με νέους.

Το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης ανέρχεται σε 1.553.845,24€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, τηρώντας τη δέσμευση της για «Πρασίνισμα» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  προχωράει με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων ενεργειακής αναβάθμισης, επιδιώκοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Κοινοποιήστε: