Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δεκαπέντε (15) έργων Ενεργειακών Αναβαθμίσεων

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δεκαπέντε (15) έργων Ενεργειακών Αναβαθμίσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δεκαπέντε (15) έργων Ενεργειακών Αναβαθμίσεων

Τις Εντάξεις Πράξεων δεκαπέντε (15) έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 7.181.624,32 €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικότερα, αφορά στις εντάξεις των παρακάτω Πράξεων:

Α. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Καστοριάς, δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.495.987,78 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.264.174,74 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς», προϋπολογισμού 231.813,04 €

Β. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δυο (2) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.766.780,31 €

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά», προϋπολογισμού 913.622,96 €

• «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά», προϋπολογισμού 853.157,34 €

Γ. Δήμος Άργους Ορεστικού, τρία (3) έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.234.713,08 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 354.820,54€

• «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου α) αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενών Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας, β) χώρου στέγασης του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» », προϋπολογισμού 307.577,72€

• «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας «Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 572.314,82€

Δ. Δήμος Καστοριάς ένα (1) έργο, συνολικού προϋπολογισμού 969.260,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Σκαπέρδειου Δημοτικού Μεγάρου Καστοριάς», προϋπολογισμού 969.260,00 €

Γ. Δήμος Νεστορίου, τέσσερα (4) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 627.500,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νεστορίου», προϋπολογισμού 187.000,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση βιβλιοθήκης και αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου», προϋπολογισμού 103.000,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Επταχωρίου Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού 110.000,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος, ΚΕΠ και Πνευματικού Κέντρου Διποταμίας Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού 227.500,00 €

Ε. Δήμος Βοϊου, ένα (1) έργο, προϋπολογισμού 325.000,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση του Επισκοπίου Τσοτυλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης », προϋπολογισμού 325.000,00 €

ΣΤ. ΔΙΑΔΥΜΑ, ένα (1) έργο, προϋπολογισμού 501.383,16 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοίκησης ΔΙΑΔΥΜΑ», προϋπολογισμού 501.383,16 €

Ζ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένα (1) έργο, προϋπολογισμού 261.000,00 €

• «Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος κτιρίου, όπου στεγάζεται το Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ», προϋπολογισμού 261.000,00 €

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, μετά την υπογραφή των εντάξεων των 15 έργων ενεργειακής αναβάθμισης, επεσήμανε την τήρηση της δέσμευσης της Περιφερειακής Αρχής για «Πρασίνισμα» της Δυτικής Μακεδονίας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Παράλληλα, προχωράει με ταχύ ρυθμό η σύσταση του παρατηρητηρίου πράσινης μετάβασης, για την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός μεγάλου αριθμού έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε όλη την Περιφέρεια, επιδιώκοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Να σημειωθεί πως οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κοινοποιήστε: