μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2024» προϋπολογισμού 1.974,96€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις  2024 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 1.974,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (CPV 60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης.
  2. Έντυπο Υποβολής Προσφορών.

Ο Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

Ιωάννης Τσακνάκης

Κοινοποιήστε: