Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Διοικητήριο

Προσκόμιση διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση και συμπλήρωση δασικών χαρτών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών ανακοινώνεται προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και κυρίους ακινήτων που εμπίπτουν σε δασικές εκτάσεις, να προσέλθουν στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών προκειμένου να προσκομίσουν νόμιμα έγγραφα (π.χ. άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες, διοικητικές πράξεις απαλλοτριώσεων και μεταβιβάσεων εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη, άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων, αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων, παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων, αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών, αποφάσεις Υπουργείου Γεωργίας ή Νομάρχη για κατάτμηση-αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων, περί παραχώρησης γαιών, σύναψης συμφωνίας εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων, ειδικά μητρώα αμπελουργών), για τη θεμελίωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους μέχρι την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Η ως άνω διαδικασία αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μεριμνήσουν ούτως ώστε να μη υποβληθούν σε περαιτέρω έξοδα για την υποβολή ενστάσεων κατά το επόμενο στάδιο.

Συνημμένα:
  1. Ανακοίνωση Δ/νσης Δασών Γρεβενών
  2. Πρόσκληση Δ/νσης Δασών Γρεβενών

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

 

Κοινοποιήστε: