κτηνοτροφική εγκατάσταση

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4711/2020 (φεκ Α΄145) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις, στον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σχετικές ρυθμίσεις.

Τα άρθρα που αφορούν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι τα εξής:

Άρθρο 4 «Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

και

Άρθρο 16 «Σταβλικές εγκαταστάσεις»

Μπορείτε να δείτε τον Ν. 4711/2020 εδώ ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

Αγρότης-Επιχειρηματίας → Εγκαταστάσεις → Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές-Πτηνοτροφικές → Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Γρεβενών στα τηλ. 24623 53089 και 24623 53088.

Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Νικόλαος Τάκας

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε: