Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων πρατηρίων Π.Ε. Γρεβενών

Μέσες τιμές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
(τιμές με Φ.Π.Α. 24%)

Τιμοληψίες καύσιμα

 

 

Κοινοποιήστε: