Προκήρυξη Πρόσληψης προσωπικού

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Θέσεις στα Γρεβενά και τη Δεσκάτη:

 

  • ΠΕ6 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  • ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Διαβάστε αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.:
ΦΕΚ_ΑΣΕΠ_662021

 

Κοινοποιήστε: