Φαμακείο

Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Φαρμακείων στην Π.Ε. Γρεβενών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π. Ε. Γρεβενών γνωστοποιεί τον αριθμό των κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης Φαρμακείου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από 1-7-2016 έως 15-7-2016

Δείτε τον πίνακα κενών θέσεων και την αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου εδώ

Κοινοποιήστε: