Ελληνική σημαία

Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Σας γνωρίζουμε, ότι κατά την 24η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή, στην πόλη μας, θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από ογδόη πρωινή ώρα μέχρι την δύση του ηλίου, με αφορμή τον εορτασμό σε ολόκληρη την χώρα, της επετείου ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

Ιωάννης Γιάτσιος

Κοινοποιήστε: