Εφαρμογή Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Όπως είναι γνωστό τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη χώρα μας είναι το υψηλό κόστος παραγωγής και η χαμηλή παραγωγικότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Η βοοτροφία κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αποτελεί σημαντικότατο κλάδο της εθνικής μας οικονομίας, γιατί παράγει κρέας, που αποτελεί βασικό διατροφικό αγαθό και πηγή πρωτεϊνών, αξιοποιεί τους διαθέσιμους βοσκότοπους και συμβάλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας, αποτρέποντας την εγκατάλειψη και ερήμωση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου.

Στη χαμηλή παραγωγικότητα λοιπόν, στοχεύει η πρωτοβουλία της περιφέρειας και συγκεκριμένα του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ευάγγελου  Σημανδράκου και η δράση σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης των βοοειδών κρεατοπαραγωγής με τη δημιουργία πυρήνων παραγωγής γεννητόρων.

Στα Γρεβενά εντοπίζεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός βοοειδών της «Ελληνικής Κόκκινης» φυλής. Μιας φυλής καθαρά Ελληνικής, προσαρμοσμένης στις τοπικές συνθήκες παραγωγής που αξιοποιεί τους φυσικούς βοσκοτόπους των ορεινών περιοχών.

Στόχος είναι να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι της εκτατικής βοοτροφίας με τη δημιουργία ενός πληθυσμού με τα επιθυμητά κρεοπαραγωγικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή, στηρίζοντας την οικονομικότητα και τη βιωσιμότητα των εκτροφών τους.

Συνεργάτης σ’ αυτό το εγχείρημα της περιφέρειας είναι το κέντρο γενετικής βελτίωσης ζώων της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας Γρεβενών. Ένα Ινστιτούτο υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, στελεχωμένο με εξαιρετικούς επιστήμονες-ζωοτέχνες.

Συγκεκριμένα η δράση στο σύνολό της περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους ενέργειες:

Επιλογή δύο (2) μονάδων -πυρήνων οι οποίες θα παράγουν γεννήτορες. ( αρσενικά & θηλυκά ) και θα τα διαθέτουν στις υπόλοιπες μονάδες της περιφέρειας.

Επιλογή μονάδων υποδοχής που θα επιλεγούν και θα ενταχθούν στη δράση

Τεχνική στήριξη των μονάδων πυρήνων αλλά και των μονάδων υποδοχής, ώστε να αξιοποιείται με το καλύτερο δυνατό τρόπο το παραγόμενο γενετικό υλικό.

Ενέργειες προώθησης-πιστοποίησης της παραγωγής, μέσω της προβολής και της διάχυσης.

Τα ζώα που θα παράγονται, θα καταγράφονται στα γενετικά βιβλία (Γ.Β.) προκειμένου να αναβαθμίζεται η εμπορική τους αξία, μέσω των ενδείξεων των προγόνων και των απογόνων τους.

Πληροφορίες για τη δράση μέσω του τμήματος Κτηνιατρικής Γρεβενών

Τηλέφωνο: 2462353107-110

Υπεύθυνη, Παπανίκου Αλεξάνδρα

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

Ευάγγελος Σημανδράκος

Κοινοποιήστε: