Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διαπίστευση δημοσιογράφων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών, προτίθεται να προβεί σε διαπίστευση των δημοσιογράφων η οποία θα περιλαμβάνει τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητές της, θα έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος (από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο) και θα ανανεώνεται κατόπιν νέου αιτήματός τους.

Οι αιτήσεις για ετήσια διαπίστευση για τα ΜΜΕ υποβάλλονται στο Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας (κτήριο ΖΕΠ, 2ος όροφος).

Για το τρέχον έτος οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αποδεικτικό απασχόλησης/ιδιοκτησίας τοπικού – εν ενεργεία- ΜΜΕ (το οποίο έχει έδρα σε μία από τις Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας)
• Φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Μετά την έγκριση των αιτημάτων, οι δημοσιογράφοι μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες διαπίστευσης, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους, από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας.

Για συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως επισκέψεις επισήμων προσώπων που απαιτούνται εκδόσεις ειδικών διαπιστεύσεων θα ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις κατά περίπτωση.

Κοινοποιήστε: