Δελτίο πιστοποίησης τιμών κρέατος και πουλερικών – Μάιος 2020

Δελτίο τιμών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κρεάτων και πουλερικών για τον μήνα Μάιο.

Τιμοληψίες κρεάτων και πουλερικών
Κοινοποιήστε: