Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών – Μάιος 2020

Δελτίο τιμών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον μήνα Μάιο.

Τιμοληψίες κατεψυγμένων ειδών

 

Κοινοποιήστε: