Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Μάιο 2020

Δελτίο τιμών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον μήνα Μάιο.

Τιμοληψίες κατεψυγμένων ειδών

 

Κοινοποιήστε: