Δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου – Μάιος 2020

Δελτίο τιμών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου για τον μήνα Μάιο.

Τιμοληψίες Ελαιόλαδου - Μάιος 020
Κοινοποιήστε: