Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του Γάλακτος

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πληροφορείται ανεπίσημα για συλλογικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον γαλακτοκομικό τομέα αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει αίτημα γι αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών ή ενημέρωση για συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβολαίων.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  υπενθυμίζεται  ότι ισχύει η υπ΄αριθμ. 2133/101443/20-8-2013 ΚΥΑ.

Σύμφωνα με αυτήν μπορούν να δημιουργηθούν και να αναγνωρισθούν Οργανώσεις Παραγωγών , Ενώσεις και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων τους.

Η προϋπόθεση αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών θα είναι βασικό στοιχείο συμμετοχής σε ορισμένα επενδυτικά προγράμματα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2462353087

Κοινοποιήστε: