άδειες παρέκκλισης βιολογικής γεωργίας

Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης για χρήση μη βιολογικού σπόρου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης για χρήση μη βιολογικού σπόρου, για τις ετήσιες καλλιέργειες, χειμερινά σιτηρά, βίκο, μπιζέλι και μηδική καθορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2022 και ημέρα Παρασκευή.

άδειες παρέκκλισης βιολογικής γεωργίας

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Γρεβενών. Τηλ. 2462353076&2462353077

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήστε: