κτηνοτροφική εγκατάσταση

Υποχρέωση Διενέργειας Απογραφής Ζωικού Κεφαλαίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευση των αιγοπροβάτων τους υποχρεωτικά και με δική τους ευθύνη, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή γίνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τους χοίρους από 1 έως 15 Δεκεμβρίου.

Εξαιτίας των νέων μέτρων της πανδημίας λόγω COVID, συστήνεται πλέον η ηλεκτρονική κοινοποίηση της απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Παρ’ όλα αυτά, οι κτηνοτρόφοι εκμεταλλεύσεων που δε δύναται να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική απογραφή, παρακαλούνται να προσέρχονται, αυστηρώς τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων αυτοπροστασίας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με την Υπηρεσία μας και με πλήρως συμπληρωμένο το μητρώο τους, δηλαδή με όλες τις μεταβολές που αυτό συνεπάγεται (γεννήσεις, θανάτους, αγοραπωλησίες), ειδάλλως δε θα γίνεται δεκτό.

 

Κοινοποιήστε: