ΑμεΑ

Θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνει ότι:

Τα  Άτομα με αναπηρία που είναι κάτοχοι Δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ  (πάσο αναπήρων),παρακαλούνται να περάσουν από την  υπηρεσία ή τα κατά τόπους Κ.Ε.Π για να θεωρήσουν τις κάρτες για το έτος 2015 από 18-12-2015 έως και 31-1-2016.

Μαζί τους να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του.

2.Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον η  προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας – τουλάχιστον 67%.

3.Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα  από τις Περιφερειακές Ενότητες Βεβαίωση απογραφής από τα Κ.Ε.Π.

4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6.Δελτίο Μετακίνησης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2462353176

Κοινοποιήστε: