Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2019 (γεν.1998)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Προς  ενημέρωση  των  ενδιαφερόμενων  σας  ενημερώνουμε  τα  εξής:

οι  στρατεύσιμοι της  κλάσης 2019 (γεν.1998) που διαμένουν  στο  Νομό  Γρεβενών  είναι υποχρεωμένοι  να  συμπληρώσουν και να καταθέσουνε Δελτίο Απογραφής στη στρατολογική υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στη Διεύθυνση: Κ.Δαβάκη 8, ΚΟΖΑΝΗ (ώρες  από  9:00  έως  13:00) από 4 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου  2016.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι, οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των  Δήμων της Περιφερειακής  Ενότητας  Γρεβενών  για την  συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  των  ΚΕΠ.

Κοινοποιήστε: