Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

3η προκήρυξη για την απόδοση θέσεων στην λαϊκή αγορά Δεσκάτης

3η προκήρυξη Για την απόδοση θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 […]

Όλο το άρθρο
Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη θέσεων στη λαϊκή αγορά της Δεσκάτης

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων για τη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών […]

Όλο το άρθρο