Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου

Συνεχίζονται οι ολοκληρωμένες επεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Γρεβενών – Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεχίζονται οι ολοκληρωμένες επεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Γρεβενών – Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου”

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας οικισμών της Π.Ε. Γρεβενών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και του Κοιμητηρίου στους Φιλιππαίους, και ο καθαρισμός και άρση προσχώσεων στο ρέμα του Βατολάκκου, που εκτείνεται από την Γέφυρα Βατολάκκου της Παλαιάς  Εθνικής οδού Γρεβενά – Κοζάνης και απέναντι της κοίτης του ρέματος σε μήκος 2.500,00μ.

  • Όσον αφορά το ρέμα στους Φιλιππαίους: Λόγω της έντονης βλάστησης, των μπάζων και των απορριμμάτων της μεγάλης στερεοπαροχής του ρέματος και της παράνομης αμμοληψίας, είχε αλλοιωθεί η αρχική διατομή της κοίτης του ρέματος και είχε εκτραπεί η ροή του ρέματος προς το πρανές του παρακείμενου ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου, του οποίου υπέσκαπτε τα πρανή και είχε προκαλέσει διάβρωση και καταστροφές στο ασφαλτοστρωμένο κατάστρωμα του. Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού έγινε με σκοπό να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων του ρέματος των Φιλιππαίων, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία του παρακείμενου ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου και περιουσιών των κατοίκων. Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 000€, και χρηματοδοτήθηκε από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

  • Όσον αφορά το ρέμα στον Βατόλακκο: το ανωτέρω έργο, σκοπό έχει να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων των ποταμών ή των ρεμάτων εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων. Στα έργα καθαρισμού περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης (όσον αφορά στην διαχείριση των φερτών υλών), οι εργασίες καθαρισμού από κορμούς δένδρων και άλλων απορριμμάτων που παρεμποδίζουν τη ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής, και οι εργασίες καθαρισμού ή/και εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρμογή έργων προστασίας ή διευθέτησης υφιστάμενης διατομής. Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 000€, και χρηματοδοτήθηκε από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή, και οι αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζουν να εργάζονται για τη βελτίωση της καθημερινότητας, και την επίλυση των προβλημάτων, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Π.Ε. Γρεβενών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου
Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου
Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου
Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου

Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου Καθαρισμός ρεμάτων Φιλιππαίων και Βατολάκκου

Κοινοποιήστε: