Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών με αντιπροσωπεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στα Γρεβενά

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σε ευρείας ύλης συνάντηση εργασίας προέβησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, κ. Φωλίνας Αθανάσιος, και αντιπροσωπεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στα Γρεβενά, με τη συμμετοχή των κκ. Νικολάου Δημήτριου, Κοντέου Γεώργιου και Κοκκώνη Γεώργιου, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων και εξεύρεση πιθανών λύσεων σε ζητήματα όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Π.Ε. Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, η ως άνω ομάδα εργασίας εστίασε στα εξής ζητήματα:

  • Δυνατότητες αρωγής της Π.Ε. Γρεβενών προκειμένου να βρίσκουν εργασία σε τοπικές θέσεις φοιτητές του Τμήματος,
  • Ζητήματα σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της Φοιτητικής Λέσχης,
  • Δυνατότητες υποστήριξης των υποδομών του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά από την Π.Ε. Γρεβενών,
  • Η άμεση διασύνδεση των εργασιών του Τμήματος με τον Τόπο των Γρεβενών, τους θεσμούς και την κοινωνία τους.

Συν αυτά, συμφωνήθηκε πως στην εποχή κατά την οποία όλη η Περιφέρεια αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, αλλά και δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησης παραγωγικών μονάδων μικρότερης κλίμακας λόγω των τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων, είναι επιτακτική ανάγκη να προαχθεί η ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα με τοπικό πρόσημο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών από πλευράς του κατέστησε σαφές πως θεωρεί την εδραίωση μιας μόνιμης και πολυτομεακής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία ως κομβική για την ανάπτυξη των Γρεβενών, τόσο μέσω του ανθρώπινου, όσο και μέσω του υλικού και ερευνητικού κεφαλαίου του. Επιπλέον, δεσμεύτηκε πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η συνεργασία αυτή να καρποφορήσει σύντομα, και να προαχθεί ένα νέο πρότυπο συνέργειας του Πανεπιστημίου με τους τοπικούς θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τα μέρη να συμφωνούν πως ο διάλογος ήταν πολύ παραγωγικός. Συμφωνήθηκε ότι ανάμεσα στα δύο μέρη πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας, προκειμένου να εμβαθυνθεί και να στερεωθεί η συνεργασία τους. Τέλος, και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εξειδικεύσουν τα αντικείμενα των παραπάνω τομέων στο άμεσο μέλλον.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κοινοποιήστε: