Στήριξη της επιχειρηματικότητας από την Π.Ε. Γρεβενών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια στήριξης της επιχειρηματικότητας, ανακοινώνει ότι δημιούργησε γραφείο υποστήριξης, ώστε να βοηθήσει με την πληροφόρηση όσους ενδιαφέρονται για προγράμματα του Σ.Ε.Σ. 2014-2020 και του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
Το νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.) ήδη χρηματοδοτεί 4 δράσεις:

  1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.
  2. Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους.
  3. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  4. Νεοφυής επιχειρηματικότητα.

Αναμένοντας και το άνοιγμα μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 είμαστε στη διάθεση των πολιτών για κάθε πληροφορία που θα βοηθήσει  στην ένταξη σχεδίων τους, που μπορούν να τύχουν ενίσχυσης κατά την επερχόμενη προγραμματική περίοδο.

Ήταν εξάλλου και προεκλογική δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Σημανδράκου.

Καλεί επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης, τα γραφεία μελετών, τους ειδικούς συμβούλους επιχειρήσεων της περιοχής και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου μελετητών-συμβούλων στην Π.Ε. Γρεβενών.

Το γραφείο θα λειτουργήσει στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Γρεβενών

Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.: 2462353350 και 2462353333.

Κοινοποιήστε: