μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 συνολικού ποσού 3.927,18€.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 3.927,18 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Δευτέρα 27/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση:

prosklisi-diapragmatefsis-metafora-mathiton-maios-2019

και επισυνάπτεται το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Κοινοποιήστε: