Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 συνολικού ποσού 3.004,99€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

  • Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 3.004,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (CPV 60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης.
  2. Έντυπο Υποβολής Προσφορών.

Ο Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

Αθανάσιος Φωλίνας

Κοινοποιήστε: