μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 συνολικού ποσού 3.004,99€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

  • Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 3.004,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (CPV 60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης.
  2. Έντυπο Υποβολής Προσφορών.

Ο Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

Αθανάσιος Φωλίνας

Κοινοποιήστε: