έγγραφα για την εκλογική διαδικασία

Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και τις κατά νόμο ενέργειές σας:

1. Αντίγραφο του υπ’ αριθ. 56/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής», που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 97 της 11ης Ιουνίου 2019 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Α΄ 97).

Με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα ορίσθηκε ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει η προεκλογική περίοδος.

2. Πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι κυριότερες προθεσμίες και οι αντίστοιχες ενέργειες που αφορούν ειδικά στη διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, οι οποίες υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στον πίνακα διατάξεις του πδ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

3. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του πδ/τος 26/2012, οι προθεσμίες δεν παρατείνονται λόγω αργιών ή εξαιρέσιμων, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη λειτουργία τους έως τα μεσάνυχτα της ημέρας λήξης των προθεσμιών που σας κοινοποιούνται.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

prokiryxi-voyleytikon-eklogon-7is-ioylioy-2019
Κοινοποιήστε: