Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αθλητικής αλιείας κυπρίνου σε τμήμα της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα, από τις 26 Απριλίου έως και 28 Απριλίου 2024.

Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αθλητικής αλιείας κυπρίνου σε τμήμα της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα, από τις 26 Απριλίου έως και 28 Απριλίου 2024.

Ανακοινώσεις Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αθλητικής αλιείας κυπρίνου σε τμήμα της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα, από τις  26 Απριλίου έως και 28 Απριλίου 2024.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας  «ΣΑΚΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ» διοργανώνει  για την αγωνιστική περίοδο 2024, διάρκειας σαράντα οκτώ (48) ωρών, από Παρασκευή 26-04-2024 & ώρα 16:00 έως Κυριακή  28-04-2024 & ώρα 16:00.

Το πεδίο του αγώνα ορίζεται περιμετρικά της λίμνης, ανάντη και κατάντη από γέφυρα Παλιουριάς -Παναγιάς του ποταμού Αλιάκμονα και στις θέσεις (λιμναία υδάτινα σώματα):

α) Αγία Κυριακή

β) κοιμητήρια  Παλιουριάς και

γ) κοιμητήρια Παναγιάς.

 

Θα συνεκτιμηθεί και η στάθμη των υδάτων εκείνη τη χρονική περίοδο.

Η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνει σύμφωνα  με τον Κανονισμό Αθλητικής Αλιείας επιφανείας γλυκών νερών της Ομοσπονδίας Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και να ισχύουν οι περιορισμοί της συμμετοχής σε αυτούς Αθλητών-Συλλόγων της δύναμης της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητας και θεωρημένης κάρτας υγείας αθλητή).

  • Αλυτάρχης του αγώνα ορίζεται ο Μαρνασίδης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας «ΣΑΚΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ»
  • Για ό,τι αφορά τα υγειονομικά μέτρα του αγωνιστικού πρωτοκόλλου, ως υπεύθυνος ορίζεται ο Δαλκερανίδης Αντώνιος, αθλητής του ΑΣΕΑ Πτολεμαΐδας «ΣΑΚΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ»

 

Επίσης ορίζουμε:

  • Αλιεία να αφορά μόνο κυπρίνο (γριβάδι κοινώς), αλλά το βάρος του κάθε ψαριού να μην είναι μικρότερο από τα 1.000 γραμμάρια.
  • Κάθε αθλητής μπορεί να ψαρεύει με δύο καλάμια και σε κάθε καλάμι επιτρέπεται ένα αγκίστρι.
  • Κάθε αλίευμα κυπρίνου (γριβαδιού) με ευθύνη του διαγωνιζόμενου, φυλάσσεται ζωντανό μέσα στο νερό και στο τέλος του διαγωνισμού αφού ζυγιστεί και φωτογραφηθεί θα αφεθεί ελεύθερο στο νερό. Τυχόν που αγκιστρωθούν άλλα ψάρια (κέφαλοι, συρτάρια, πεταλούδες, πρικιά, πλατίτσες και άλλα), θα επιστραφούν αμέσως στο νερό.
  • Απαγορεύεται στους αθλητές, η προπόνηση-αλίευση στο πεδίο του αγώνα τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.
  • Απαγορεύεται γενικώς και από οποιονδήποτε, η αλιεία στο πεδίο του αγώνα, τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.
  • Απαγορεύεται αυστηρά να υπάρχουν δίχτυα στο πεδίο κατά τη διάρκεια του αγώνα και σε απόσταση 200 μέτρα από τις όχθες.

 

Για την τήρηση των παραπάνω αρμόδιος είναι αρχικά ο διοργανωτής σύλλογος συνεπικουρούμενος από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.

  • Κάθε διαγωνιζόμενος να είναι μέλος των συλλόγων που θα λάβουν μέρος, να τηρεί ανεπιφύλακτα τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Αλιείας κυπρίνου της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις και επιπλέον τα οριζόμενα στην απόφασή μας.
  • Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του καταστατικού διεξαγωγής διαγωνισμού αγώνων αθλητικής ερασιτεχνικής αλιείας των Συλλόγων  και στα πλαίσια της διάδοσης του πνεύματος της αθλητικής αλιείας

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.Δ.420/70, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.5087/2024, ΦΕΚ 25/Α΄/2024).

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω διενέργεια ή  διαπιστωθεί παράβαση όρων υπό τους οποίους χορηγείται, άμεσα μπορεί να ανακληθεί.

 

Από το γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Γρεβενών

Ιωάννη Τσακνάκη

 

 

Κοινοποιήστε: