Προδημοσίευση και Εξειδίκευση Βαθμολογικών Κριτηρίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020: Προδημοσίευση και Εξειδίκευση Βαθμολογικών Κριτηρίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση εδώ

και τα κριτήρια επιλογής εδώ

 

Κοινοποιήστε: