Με ποσοστό 65% ενισχύεται η Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφτηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 74/5074-ΦΕΚ Β΄ 99/24-1-2017) για την εφαρμογή του μέτρου της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των 250 εκατ. Ευρώ, ενώ κατά την πρώτη προκήρυξη που αναμένεται σύντομα, το ύψος του προϋπολογισμού θα είναι 170 εκ.€.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 65% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια του προγράμματος, ενισχύονται επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων όταν το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται «μη γεωργικό προϊόν».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματίες αγρότες (ατομικές επιχειρήσεις).

Ενισχυόμενοι κλάδοι

Ενισχύονται οι παρακάτω κλάδοι ανάλογα με τη περίπτωση, για ίδρυση νέας επιχείρησης, εκσυγχρονισμό, επέκταση και συγχώνευση μονάδων.

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κ.α.)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από αμπέλια ή οπωροκηπευτικά
 • Λοιποί κλάδοι που ορίζονται στην απόφαση.

Το ύψος του προϋπολογισμού για μεν τους αγρότες είναι από 50.000€ έως 300.000€, ενώ για τις επιχειρήσεις είναι από 100.000€ έως 5.000.000€. Στη δεύτερη περίπτωση (επιχειρήσεις) η ενίσχυση ακολουθεί τον εγκεκριμένο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων.

Ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός γραφείων και Η/Υ
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μόνο για τις ανάγκες μεταφοράς των προϊόντων, όπως βυτία για γάλα, ψυγεία, περονοφόρα και ανυψωτικά.

Δεν ενισχύονται οι δαπάνες για αγορά οικοπέδου, μίσθωση εγκαταστάσεων, εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κ.α.), έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου, το ΦΠΑ εφόσον ανακτάται, καθώς και η αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στήριξης (εντός των γενικών δαπανών, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο).

Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινοποιήστε: