μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γρεβενών ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» με την αριθμ. 183205/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΤΣΑ7ΛΨ-ΨΧΗ).

Έγγραφο με ΑΔΑ ΩΤΣΑ7ΛΨ-ΨΧΗ

 

Κοινοποιήστε: