Διοικητήριο

Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1/2022

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Από το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΕ Γρεβενών, ανακοινώνεται ο Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1/2022.

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1/2022

Κοινοποιήστε: