Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ1/2022 2 ατόμων για 8 μήνες

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60653/19-04-2022/ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

  • Κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων, μία (1) θέση.
  • Κατηγορία ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) θέση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 28 Απριλίου 2022 και λήγει στις 09 Μαΐου 2022.

 

Συνημμένα αρχεία:

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2022 (ΑΔΑ 6Η927ΛΨ-2Ε1)
  2. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η_Υ (A1)
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
Κοινοποιήστε: