Περίοδος κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων μεταφοράς – ογκομέτρησης αγροτικών προϊόντων (σιλό) για το 2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η περίοδος κυκλοφορίας των Αγροτικών μηχανημάτων – οχήματα μεταφοράς και ογκομέτρησης σιτηρών και λοιπών αγροτικών προϊόντων (ΣΙΛΟ), του Νομού Γρεβενών ορίζεται ως εξής:

  • Σιτηρά (σιτάρι , κριθάρι κτλ ) από 15-05-2016 μέχρι 31-08-2016.
  • Αραβόσιτος από 01-09-2016 μέχρι 15-12-2016.

 

 

 

Κοινοποιήστε: