Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών για το αρδευτικό Καρπερού – Δήμητρας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας την πρόθεση για βελτίωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών, ξεκίνησε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των αρδευτικών έργων, αλλά και την εκτέλεση νέων έργων, όπου οι γεωργοτεχνικές συνθήκες ήταν ώριμες.

Η αρχή μάλιστα έγινε από το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο της Π.Ε. Γρεβενών, του αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη εκσυγχρονισμού του έργου.

Μετά την αρχική επιθεώρηση του έργου και των επιμέρους εγκαταστάσεων του αρδευτικού από ομάδα μηχανικών, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν όλα τα προβλήματα, τα οποία χρειάζονται επίλυση με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία του έργου.

Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα εντοπίζεται στην υδροληψία του κεντρικού αντλιοστασίου επί του ποταμού Αλιάκμονα, που μάλιστα δε σχετίζεται με αυτό – καθαυτό το έργο, αλλά με την κατασκευή της γέφυρας διασύνδεσης του οικισμού Καρπερού με τους οικισμούς Νησί, Κέντρο, Δίπορο, κ.ο.κ. από τη ΔΕΗ.

Τα κατασκευαστικά στοιχεία της γέφυρας και κυρίως αυτά της θεμελίωσης και του αναβαθμού (προστασίας!) στον πυθμένα, είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του νερού ανάντι της υδροληψίας του αρδευτικού.

Αυτή η επιλογή του τρόπου θεμελίωσης της γέφυρας είχε ως αποτέλεσμα:

– Τη διαρκή συσσώρευση μεταφερόμενων υλικών μέσα στην υδροληψία

– Την αδυναμία καθαρισμού της υδροληψίας

– Την αδυναμία έκπλυσης της υδροληψίας με τη ροή του νερού του ποταμού.

Όλα αυτά θα έχουν μελλοντικά αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο στα αντλητικά στοιχεία του έργου (μηχανές και αντλίες), αλλά και σε όλο το αρδευτικό έργο και στις παροχές επί των αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα το φράξιμο στα αρδευτικά στοιχεία (μπεκ, στάγδην εξοπλισμός) των αγροτών.

Η Περιφερειακή Αρχή δε σταμάτησε στον εντοπισμό του προβλήματος, το οποίο είχε επισημανθεί από καιρό από τη Διοίκηση του ΤΟΕΒ, αλλά στην περαιτέρω αξιοποίηση της έκθεσης των ειδικών επιστημόνων.

Στην Τεχνική Έκθεση, προτείνεται η δρομολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων με τρόπο που να αίρονται οι εντοπισμένες δυσλειτουργίες που οφείλονται στην κατασκευή της γέφυρας, με σκοπό την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της υδροληψίας και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης και φθορών στον εξοπλισμό υδροληψίας και αντλιοστασίου.

Η έκθεση απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος πριν να είναι αργά.

Ζητήθηκε η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Η., ώστε σε συνεργασία με τη Δ/νση Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας, να προσδιορισθεί η βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση και να προωθηθεί η εφαρμογή της προκειμένου να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι παραπάνω εντοπισμένες δυσλειτουργίες.

Θεωρείται αυτονόητη η χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών και έργων για την αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων και δυσλειτουργιών του πολύ σημαντικού για την περιοχή μας αρδευτικού ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ, και πρέπει να αναληφθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. Όταν μάλιστα σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού έργου, δεν είναι δυνατόν να μη γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από μέρους της ΔΕΗ, ώστε να επιλυθούν οι δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί και οφείλονται στην κατασκευή της γέφυρας.

dimitra-karpero-1

Κοινοποιήστε: