Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας

Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας Γρεβενών, στο πλαίσιο της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία εκπροσώπων όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων.

Στην Αίθουσα Συσκέψεων «Αντώνης Πέτσας», ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, κ. Φωλίνας Αθανάσιος, από κοινού με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τη Ζώνη Καινοτομίας και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Δυτ. Μακεδονίας, καθηγητή κ. Τσανακτσίδη Κωνσταντίνο, υποδέχτηκαν τον κ. Νικολάου Δημήτριο εκ μέρους του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά), τον κ. Διανέλλο Απόστολο εκ μέρους της Εταιρίας Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας, και τον κ. Νταγκούμα Γεώργιο εκ μέρους του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Παρών ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χατζηζήσης Λάμπρος. Τις λεπτομέρειες για τα πρώτα βήματα της ίδρυσης του Θύλακα παρουσίασε – μέσω τηλεδιάσκεψης – ο κ. Γιαννακόπουλος Διονύσιος, εκ μέρους του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων/Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ).

Το Πρόγραμμα ίδρυσης υποδομών/θυλάκων καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία αφορά στην ένταξη σε οικοσύστημα έντασης της γνώσης και της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

α) έξυπνες και καθαρές μορφές ενέργειας και αποθήκευσης,

β) ψηφιακή μετάβαση στους τομείς αστικού περιβάλλοντος, ενέργειας, γεωργίας και εναλλακτικού τουρισμού,

γ) κυκλική οικονομία,

δ) ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών βιο-οικονομίας, αγρο-διατροφής και φαρμακευτικής από προϊόντα γεωργικής παραγωγής της Περιφέρειας με αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,

ε) τεχνολογιών υδρογόνου.

Στις δραστηριότητες της Ζώνης Καινοτομίας Δυτ. Μακεδονίας, ο Επιχειρησιακός Συντονισμός του Οικοσυστήματος Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει:

  • Συντονισμό/συνέργεια των παραγόντων οικοσυστήματος,
  • Ενέργειες προβολής σε διεθνές επίπεδο για Προσέλκυση ξένων/ εθνικών τεχνολογικών επενδύσεων,
  • Συντονισμό/ενσωμάτωση πρωτοβουλιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομικής επιχειρηματικότητας στα πλαίσια ΠΕΠ και ΣΔΑΜ , Clusters, Θερμοκοιτίδες, κλπ.),
  • Συνέργεια στη διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, ολοκληρωμένη υποστήριξη από την ιδέα μέχρι τη διεθνή ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη εργαλείου εφαρμογής Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και υποστήριξη του ΠΣΕΚ
  • Συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Αναπτυξιακών Επενδύσεων (τέως ΤΑΝΕΟ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές ομάδες για τη δημιουργία περιφερειακού Ταμείου / VC Fund Καινοτομίας.

Ειδικά στα Γρεβενά, αναμένεται σύντομα η παρουσίαση του τελικού σχεδίου για χωροταξία, τη θεματική εστίαση και του λειτουργικού πλαισίου του Θύλακα. Οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη σχετική διαβούλευση κατά την παραπάνω παρουσίαση, και να βοηθήσουν έτσι στη διαμόρφωση των παραμέτρων λειτουργίας του Θύλακα Καινοτομίας Γρεβενών.

Πρόκειται για άλλο ένα εργαλείο στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας επανεκκίνησης του Τόπου, καθώς εισακούστηκε η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, και έτσι, σε συντονισμό με το σύνολο της Περιφερειακής Αρχής, εντάχθηκαν τα Γρεβενά στο σχεδιασμό της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, αποδεικνύοντας και ότι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης περιλαμβάνει τα Γρεβενά και στην πράξη.

Η πορεία και η δράση επανεκκίνησης των Γρεβενών μας συνεχίζεται!

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας
Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας

Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών: Ξεκινούν οι εργασίες για την ίδρυση του Θύλακα Καινοτομίας

Κοινοποιήστε: