Π.Ε. Γρεβενών - Ολοκλήρωση καθαρισμού ρέματος Κνίδης: Άλλο ένα έργο προς βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών & παραγωγών

Π.Ε. Γρεβενών – Ολοκλήρωση καθαρισμού ρέματος Κνίδης: Άλλο ένα έργο προς βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών & παραγωγών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Π.Ε. Γρεβενών – Ολοκλήρωση καθαρισμού ρέματος Κνίδης: Άλλο ένα έργο προς βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών & παραγωγών

Ολοκληρώθηκαν, από συνεργεία του αναδόχου, οι εργασίες για το έργο της Π.Ε. Γρεβενών με τίτλο «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στην Τ.Κ. ΚΝΙΔΗΣ» για αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής «Πατωσιές» της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, σε μήκος περίπου 2χλμ.

Η Περιφερειακή Αρχή, και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, συνεχίζουν να ολοκληρώνουν έργα που αποτέλεσαν δέσμευση προς τις τοπικές κοινωνίες, και που φέρνουν απτή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, και συγκεκριμένα των παραγωγών με το ανωτέρω έργο.

Λόγω της έντονης βλάστησης, των μπάζων και των απορριμμάτων που είχαν εναποτεθεί στις κοίτες, είχε γίνει δυσχερής η απορροή των επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα ήταν να συμβαίνουν πλημμύρες, καταστρέφοντας τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Με την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών έλαβε χώρα καθαρισμός της κοίτης του ρέματος, η κοπή – εκρίζωση της βλάστησης, και η απομάκρυνση των μπάζων και των απορριμμάτων, για την ελεύθερη απορροή των υδάτων, πάντα με μέριμνα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  (χρηματοδότηση  2014ΕΠ54100001) και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και του Φ.Π.Α.

 

Γραφείο Τύπου

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

 

Κοινοποιήστε: